Het nieuwe adviseren

met oog op de toekomst

Zaal Consultancy

Volledige consulting & support voor bedrijven met digitale vragen.

Op de rand waar ondernemers een hulpvraag hebben biedt Zaal Consultancy een moderne perceptie op bedrijfsrisico’s en vraagstukken waar de kennis van de ondernemer ophoudt. Niet omdat de interesse er niet is of ligt ligt, maar omdat de onderneming andere aandacht en ontwikkelingen kent.

Advies & interim

Risicomanagement

Risicomanagement »

Detachering »

Digitale diensten & producten »

Zaal Consultancy

Volledige consulting & support voor bedrijven met digitale vragen.

Op de rand waar ondernemers een hulpvraag hebben biedt Zaal Consultancy een moderne perceptie op bedrijfs risico’s en vraagstukken waar de kennis van de ondernemer ophoudt. Niet omdat de interesse er niet is of ligt ligt, maar omdat de onderneming andere aandacht en ontwikkelingen kent.

Advies & interim

Risicomanagement

Risicomanagement »

Enterprise riskmanagement »

Detachering »

Workshops »

Consulting & support

U denkt nu: dit kan wat opleveren… laten we direct beginnen.

Waar het klassieke risicomanagement -lijstwerk in een bureaulade, een strakke excelsheet beveiligd met wachtwoord- zijn beperkingen kent, wordt in een snel veranderende wereld een actievere houding ten opzichte van risico’s gevraagd.

Wanneer als u vijf minuten de tijd neemt (neem ze echt even) en even achteroverleunt om over de veranderingen en impact op uw organisatie na te denken is er serieus veel veranderd de afgelopen tijd als het gaat om de bedreigingen en kansen die uw organisatie raken. Meer dan ooit gaat het om risicomanagement.

Welke risico’s staan uw organisatie nog te wachten, kunt u alvast anticiperen en maatregelen nemen die aansluiten bij de strategische bedrijfsdoelen? Omgaan met verandering in risico’s. Dit is echt heel anders dan organisaties altijd in een klassieke wereld gewend waren en waarom niet gelijk de stakeholders (keten) en uiteindelijk medewerkers binnen de organisatie betrekken. Én efficiënt en kostenbesparend.

Dialoogsessies

De dialoogsessie heeft als doel om met de stakeholders en het verantwoordelijke team, de risico’s van een organisatie of een project in beeld te brengen. Activiteiten en risico’s te prioriteren en toe te wijzen. Leuk, leerzaam en meestal zeer kostenbesparend. Een vliegende start van een breed gedragen project.

 • Voor meer ervaren directies en tailor-made projecten bieden we ook ondersteuning via dialoog- en kennissessies door het gebruik van professionele software.
 • Geen lijsten of rapportages die in een bureau verdwijnen maar werkbare documenten en bedrijfs-breed te dragen maatregelen of acties. Risicomanagement met uw bedrijfsdoelstelling als uitganspunt voor uw bedrijfsprocessen en medewerkers.
 • Geen pakket aan standaard verzekeringen -om een gedeelte- van uw risico’s af te dekken.

Resilience

Het creëren van veerkracht bij een impactvolle gebeurtenis. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar een moderne manier van risicomanagement, meer diepgang dan een jaarlijkse audit op de reeds (ond)erkende risico’s. 

 • Business Impact Analyse (BIA); Een BIA verschilt van een risicoanalyse omdat een BIA wordt gebruikt voor het identificeren van de meest kritische zakelijke processen en systemen. Denk aan de hersteltijd bij uitval. Deze analyse laat directies en management beter begrijpen welke processen en systemen de meeste bescherming en aandacht behoren te krijgen.
 • Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP); De kritische benadering van de BIA(s) geeft een objectieve basis voor het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). Zodra BIA(s) zijn vastgesteld voor een bepaalde zakelijke functies, kunnen risico’s op elkaar afgestemd worden of gemitigeerd.
 • Risicomanagement, bedrijfscontinuïteit en resilience hebben gemeenschappelijke kenmerken als het gaat om bedrijfscontinuatie.

Zaal Consultancy vindt Resilience of veerkracht het uitgangspunt voor zijn diensten.

Risicomanagement

Zaal Consultancy helpt directie en medewerkers van organisaties bij het vergroten van inzichten in risicogericht werken. Het inzetten van risicomanagement bij nieuwe projecten en het omgaan met nieuwe klanten en het uitbouwen van bestaande commerciële relaties.

 • Zaal Consultancy heeft de middelen, kennis en kunde in huis om organisaties te helpen met het inzicht, het inspelen en omgaan met nieuwe -en bestaande- risico’s. Hierbij bieden we bescherming, houvast en een vrij complete invulling van het risicomanagement binnen uw organisatie. Gericht op bestaande en toekomstige risico’s.
 • Risicocommunicatie:
  Zaal Consultancy is van mening dat risicomanagement niet meer als een functie binnen een bedrijf bewaard kan worden als een geheim. Het direct betrekken van de stakeholders en medewerkers als het gaat om de keuzes in risicomanagement helpt ze te begrijpen welke rol het risicomanagement speelt in de organisatie.

  Stakeholders (of belanghebbenden) kunnen op heldere wijze geïnformeerd worden zodat ze begrijpen hoe het risicomanagement programma zal werken en op welke wijze een effectief programma een rol speelt in het bereiken van zakelijke doelstellingen.

  Een belangrijke factor in het proces is het helpen van medewerkers om te begrijpen welk effect het risicomanagement programma heeft op hun relaties met elkaar, de klanten en op zichzelf. Hierbij dient duidelijkheid verschaft te worden hoe het programma zal helpen bij het verbeteren van het imago van de organisatie, met inbegrip van hun eigen werk.

 • COSO ERM, ISO-normeringen of initiatieven als RISMAN, NIST of … Zaal Consultancy volgt bij risicomanagement of informatiebeveiliging de laatste principes binnen deze methodes om tot de meest comfortabele oplossingen te komen.

Maak kennis met

Zaal Consultancy

“Anderen helpen, van dienst kunnen zijn en mogen leren… daar ligt de motivatie. Met de huidige actuele kennis van dit onderwerp in combinatie met de bekende technieken (CISM) en het afgeronde Premaster heb ik de kunde, mogelijkheden en flexibiliteit om te schakelen op momenten dat het bij bedrijven nodig is.”

× Available from 09:00 to 17:00