Het nieuwe adviseren

met oog op de toekomst

Zaal Consultancy

Risico’s afdekken in de praktijk

Van losse opdrachten om voor een groot verzekeringskantoor de polisvoorwaarden om te zetten tot opdrachten om bestaande risico’s opnieuw te beoordelen. Met 20 jaar ervaring in tijdelijke opdrachten bij grote en kleinere bedrijven, weet ik wat er gevraagd wordt bij een opdracht. Vooraf goed weten wat er kan en wat er niet kan, is een absolute meerwaarde. 

Advies & interim

Risicomanagement

Over Zaal Consultancy

“Anderen helpen, van dienst kunnen zijn en mogen leren… daar ligt de motivatie. Met de huidige actuele kennis van dit onderwerp in combinatie met de bekende technieken (CISM) en het afgeronde Premaster heb ik de kunde, mogelijkheden en flexibiliteit om te schakelen op momenten dat het bij bedrijven nodig is.”

Zaal Consultancy

Risico’s afdekken in de praktijk

Van losse opdrachten om voor een groot verzekeringskantoor de polisvoorwaarden om te zetten tot opdrachten om bestaande risico’s opnieuw te beoordelen. Met 20 jaar ervaring in tijdelijke opdrachten bij grote en kleinere bedrijven, weet ik wat er gevraagd wordt bij een opdracht. Vooraf goed weten wat er kan en wat er niet kan, is een absolute meerwaarde.

Advies & interim

Risicomanagement

Over Zaal Consultancy

“Anderen helpen, van dienst kunnen zijn en mogen leren… daar ligt de motivatie. Met de huidige actuele kennis van dit onderwerp in combinatie met de bekende technieken (CISM) en het afgeronde Premaster heb ik de kunde, mogelijkheden en flexibiliteit om te schakelen op momenten dat het bij bedrijven nodig is.”

Wettelijke bepalingen bij ketenpartners

Case #1

Een verzekeraar besteed werkzaamheden tegen een vaste beloning uit aan zijn ketenpartners. Deze partners van de opdrachtgever dienen in het kader van een wet (transparante vergoeding) te voldoen aan de eisen van de uitbesteding door de verzekeraar, die dient weer aan de eisen van de wetgever te voldoen.

Een fraai staaltje omgaan met risico’s

Case #2

Een volmachtkantoor had van een verzekeraar het verzoek gekregen om oude polisvoorwaarden aan te laten sluiten aan de actuele voorwaarden en premies. Het proces van premie en uiteindelijke omzetting zou buiten mijn werkzaamheden liggen, maar het in kaart brengen van de te nemen wijzigingen wat betreft bestaande clausules, voorwaarden en polis aantekeningen om zo te bekijken op welke wijze we het beste de omzetting plaats kan vinden. We hebben het tenslotte over klanten.
× Available from 09:00 to 17:00