Case #2 – Productmanagement

Verzoek: Omzetten verzekeringsvoorwaarden

Eigenlijk zat ik hier aan de andere kant van de medaille.

Een volmachtkantoor had van een verzekeraar het verzoek gekregen om oude polisvoorwaarden aan te laten sluiten aan de actuele voorwaarden en premies. Het proces van premie en uiteindelijke omzetting zou buiten mijn werkzaamheden liggen, maar het in kaart brengen van de te nemen wijzigingen wat betreft bestaande clausules, voorwaarden en polis aantekeningen om zo te bekijken op welke wijze we het beste de omzetting plaats kan vinden. We hebben het tenslotte over klanten.

Hiervoor een plan van aanpak geschreven met daarin een vergelijk van de oude situatie(s) ten opzichte van een nieuwe. Met als doel behoud van zoveel mogelijk passende verzekeringsdekking voor de klanten alsmede de mogelijkheid tot omzetting in het ICT-programma.

Inhoudelijk was het op basis van de bevindingen binnen de oude en nieuwe voorwaarden het allemaal mogelijk om de omzetting plaats te laten vinden. Op een enkele bevinding kwam een filter dat deze uit de lijsten getrokken moest worden om een aangepast voorstel te maken. Maar over het algemeen was het “draaien aan de knoppen” goed mogelijk om weer actueel te worden.

Rapportage naar tevredenheid van de direct opgeleverd. Omdat mijn opdracht er hierbij opzat en er korte tijd later een nieuw management is aangesteld is het me niet duidelijk geworden of en op welke wijze mijn plan van aanpak is ingezet. Het was panklaar.

× Available from 09:00 to 17:00